Systemadministrasjon
2011-2012 - IMT3292 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1271 IT Service Management
 •  IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet
 •  IMT2282 Operativsystemer
 •  REA1081 Statistikk

Forventet læringsutbytte

Studenten

 •  har bred kunnskap om prinsippene skalerbarhet, pålitelighet, sikkerhet og policydrevet systemadministrasjon
 •  får brukere, datamaskiner, nettverk og programvare til å fungere sammen
 •  kan planlegge og implementere en enkel, stabil og skalerbar infrastruktur med grunntjenester
   og i en slik infrastruktur kan
   - feilsøke og rette feil
   - automatisere standard driftsoppgaver
   - håndtere grunnleggende krav til sikkerhet
   - dokumentere på en ryddig måte
   - yte support til brukerne og organisasjonen
   

Emnets temaer

 •  Grunnleggende host-basert systemadministrasjon
 •  Programvarepakkehåndtering
 •  Automatiserte installeringer og utrullinger
 •  Policydrevet systemadministrasjon med cfengine
 •  Planlegging av infrastruktur
 •  Innstallering og konfigurering av operativsystemer
 •  Innstallering og konfigurering av grunntjenester
 •  Brukeradministrasjon (identifisering og autentisering)
 •  Automatisering av driftsrutiner
 •  Overvåking

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 33 poeng kan oppnåes på midtveiseksamen (2-timers skriftlig eksamen), 34 poeng på prosjektarbeide og 33 poeng på avsluttende eksamen (2-timers skriftlig eksamen). Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Artikkelsamling.

Kompendium med forelesningsnotater, teori og labøvinger.