Spillprogrammering
2011-2012 - IMT3601 - 10sp

Forutsetter bestått

  •  IMT2531 Grafikkprogrammering OR IMT3591 Kunstig intelligens

Anbefalt forkunnskap

IMT1361 Spilldesign

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor

Læremidler

Game Coding Complete, Third Edition (2009), Mike McShaffry

Supplerende opplysninger

If there are fewer than 5 students which apply for the course the form presentation and assessment may change to suit the class size