Rettslige aspekter ved informasjonssikkerhet
2011-2012 - IMT4591 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Knowledge

  • The candidate possesses advanced knowledge in legal aspects especially relevant for information security. This applies particularly to the legal regulation of matters of importance to safeguarding confidentiality, integrity, access and quality.

Skills

  • The candidate is capable of performing critical analysis of various literature sources regarding legal aspects of information security.
  • The candidate is capable of carrying out an independent limited research or development project in legal aspects of information security under supervision, following the applicable ethical rules.

General competence

  • The candidate is capable of analyzing relevant professional and research ethical problems in legal aspects of information security.
  • The candidate is capable of applying his/her knowledge about legal aspects of information security in new fields, in order to accomplish advanced tasks and projects.
  • The candidate can work independently and is familiar with legal terminology.

Emnets temaer

Generelle bestemmelser om informasjonssikkerhet, særlig innenfor e-forvaltning

Sikring av personopplysninger ved innsamling, bearbeiding og lagring av opplysninger

Regler for elektronisk kommunikasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern + ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen ordinær kontinuasjon

Læremidler

Se oversikt i emnets rom i Fronter.