Image processing and analysis
2011-2012 - IMT4811 - 5sp

Forventet læringsutbytte

See English description.

Emnets temaer

See English description.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Lectures by the course teacher and guest lecturers.

Lab sessions and home works.

E-learning material: lectures notes in PDF and audio recording of the lectures and important exercises.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Øvinger

Vurderingsformer

See English description.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English description.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English description.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English description.

Læremidler

See English description.

Erstatter

Partial overlap with IMT4401 Digital Image Reproduction