Mediemanagement og bedriftsutvikling
2011-2012 - IMT4831 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon.

Vurderingsformer

Essay
Hjemmeeksamen, 48 timer

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

Se engelsk versjon.

Erstatter

IMT4521 Mediekunnskap, IMT4071 Medieøkonomi, IMT4361 Medierett