Grunnleggende intelligent modellering
2011-2012 - BIM1001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap og forståelse om digital modellering, modellberikelse og bruk av intelligente modeller, databasekonsepter, samhandling og digital dataflyt.

Emnets temaer

 • Introduksjon til intelligent modellering, BIM og samhandling
 • Modelleringsprinsipper inkludert objektorientering i motsetning til lagbaserte modeller
 • Egenskaper, definisjoner
 • Intelligens i modellering – hvordan berike modellen?
 • Database konsepter, generelle database uttrykk
 • Praktisk modelletablering eller publisering av modell
 • Dataflyt og samhandling - betydning, metoder og konsekvenser

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til prosjektoppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

2 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor
 • Besvarelser vurderes av intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Læremidler

 • Eastman, Chuck; Teicholz, Paul; Sacks, Rafael; Liston, Kathleen (2008): BIM Handbook. John Wiley & Sons, Inc ISBN 978-0-470-18528-5
 • Statsbygg (2008): BIM-manual, www.statsbygg.no/bim
 • Senate Properties’ BIM requirements 2007 www.senaatti.fi

Diverse utdelte notater og tilgjengelige websider gjennom Fronter

Erstatter

GEO1221