Modelleringscase
2011-2012 - BIM2001 - 20sp

Forutsetter bestått

 • BIM1001 Grunnleggende intelligent modellering
 • BIM1011 Digital modellering

Anbefalt forkunnskap

BIM1021 Praktisk modellering

Forventet læringsutbytte

Emnet avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studiets faglige innhold. Studenten skal vise forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til vitenskapelig vurdering.

Gjennom veiledning skal studenten vise evne til å utarbeide en BIM-problemstilling og gjennomføre en praktisk prosjektløsning. Oppgaven kan skrives både som gruppearbeid og individuelt.

Etter gjennomført oppgave skal studenten ha kompetanse til selvstendig å planlegge og utføre BIM-prosjekter.

Emnets temaer

Reelt case i grupper eller enkeltvis. Studenten skal selv være med å bestemme retningen og temaet for casen.

Casen inkluderer å lage og etablere en intelligent modell av et eksisterende eller umodellert bygg eller anlegg med tanke på hele byggets levetid (planlegging, prosjektering, utføring, forvaltning, drift og vedlikehold).

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert prosjektarbeid med samlinger og veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Innlevert rapport med modeller, samt muntlig fremføring i plenum på sluttsamling. Det gis en helhetlig karakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Oppgavetekst vurderes av ekstern, eventuell oppdragsgiver
 • Besvarelser vurderes av emnelærere, samt oppdragsgiver

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer og oppdragsgiver

Obligatoriske arbeidskrav

Lage forprosjekt til modelleringscase (se supplerende opplysninger nedenfor) som leveres og godkjennes av emneansvarlig.

Læremidler

 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
 • Diverse utdelte notater

Erstatter

GEO2301 Modelleringscase

Supplerende opplysninger

Modelleringscase skal dreier seg om:

 • Å gi egenskapsintelligens:
  • til dokumentert bygg
  • til ny byggskisse;
 • Å modellere en eksisterende, men helt udokumentert bygning.