Statikk
2011-2012 - BYG2042 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1062 Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

 • kunne beregne bøye- og skjærspenninger på grunnlag av moment- og skjærbelastninger
 • beregne og analysere seg fram til oppleggskrefter, skjær- og momentbelastninger i både statisk bestemte og ubestemte (kontinuerlige) bjelkesystemer
 • kunne beregne enkle bjelke-deformasjoner
 • kjenne til hvordan dataprogrammet Focus Konstruksjon brukes
 • forstå prinsippene for matrisestatikk, som er et grunnlag for elementmetoden

Emnets temaer

 • Skjærkraft og bøyemoment
 • Lastlære (egenlast, nyttelast, snølast)
 • Dataprogram: Focus Konstruksjon
 • 3 - moment - likningen
 • Bøyespenninger
 • Skjærspenninger
 • Deformasjoner
 • Mohrs sirkel
 • Enkel matrisestatikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg noen av temaene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig fra internett.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. 

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon. 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre

Obligatoriske arbeidskrav

Ca. 7 innleveringer, hvorav 70% må være godkjent. 

Læremidler

Øistein Vollen (1999). Mekanikk for ingeniører. Statikk og fashetslære, NKI-Forlaget

Forelesningsnotater om 3-moment-likningen m.m., av Harald Fallsen

Nettforelesninger og notater av Leif Erik Storm, tilgjengelig i Fronter

Støttelitteratur:

James M. Gere og Barry Goodno (2008). Mechanics of Materials, 7. utgave. Cengage Learning, ISBN 0-534-55397-4

Fridtjov Irgens (2005). Statikk, 7. utg., Tapir Akademisk Forlag

Fridtjov Irgens (2006). Fasthetslære, 7. utg., Tapir Akademisk Forlag