BuildingSMART
2011-2012 - BYG2191 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne:

- ha grunnleggende kunnskap og kompetanse om intelligent modellering, samhandling og digital dataflyt
- ha grunnleggende kunnskap og ferdigheter i bruk av programmet Revit Structure 2012

Emnets temaer

 1. Prinsipper for intelligent modellering
 2. Definisjoner og begreper
 3. Modellering av fysiske bæresystemer vha. Revit Structure 2012
 4. Parametrisk design og element-hierarkiet (familier, typer m.m.) i Revit Structure 2012
 5. Armeringsmodellering vha. Revit Structure 2012
 6. Dokumentasjon og detaljtegning i Revit Structure 2012
 7. Modellering av belastning og analyse
 8. Samhandling - betydning, dataprogrammer og metoder
 9. Dataflyt - betydning, metoder og konsekvenser
 10. Projeksjon, perspektiv, tegningskonvensjoner og tegningsforståelse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

"Lab.øvelser" vil si arbeid i datalab. Dette gjelder dem som tar emnet som del av et campus-basert studium. Men også de som tar emnet som del av fleksibel ingeniørutdanning, får gratis tilgang til aktuell programvare, dvs. Revit Structure 2012, som vil kunne lastes ned til privat PC.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Det blir 3-5 prosjekter. Disse prosjektene inngår i helhetsvurdering. Hvert enkelt prosjekt må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke beståtte prosjekter må leveres på nytt. Ny innlevering kan tidligst skje 6 måneder etter innleveringsfristen for siste prosjekt i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • "Lär dig Revit Structure 2012 – grunder”, Jeppson CAD/CAE Center. (Forventes utgitt mai 2011)
 • ”BIM Handbook – A Guide to Building Information Modeling – for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors” av Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks og Kathleen Liston, Wiley, 2011.
 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
 • Notater på nett (Wikispaces) og noen nettforelesninger

Støttelitteratur:

 • Autodesk BIM for Structural Engineering 2011 Curriculum (Dette er en gratis nettressurs med URL: http://students.autodesk.com/ama/orig/structural_eng_2011/Start.htm) - evt. 2012-versjonen av dette.
 • Revit Structure 2012 Fundamentals (Autodesk Student Guide), - med forbehold om 2012-versjon - bok utgitt av ASCENT (www.ascented.com)
 • ”Mastering Revit Structure 2012” av Weir, Richardson og Harrington. Sybex/Wiley 2011. (Usikkert om denne boka blir utgitt)

Supplerende opplysninger

Emnets faglige innhold sammenfaller delvis med emnene "Revit Structure" og "Grunnleggende intelligent modellering". HiG godkjenner derfor ikke at emnet velges i kombinasjon med ett av disse andre nevnte emnene.