Datatransmisjon
2011-2012 - ELE2111 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1031-Grunnleggende Programmering
 • REA2051-Matematikk 20

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om de mest brukte standarer og protokoller for datakommunikasjon.
 • Ha kompetanse om overføring av elektromagnetiske signaler på transmisjonslinjer.

Ferdigheter:

 • ha et relevant begreps- og formelapparat
 • kunne prinsipper, metoder og teknikker som brukes når data skal overføres mellom datautstyr over lange og korte avstander ved overføring med elektromagnetiske bølger langs linjer og trådløst.

Generell kompetanse:

 • Studenten skal ha opparbeidet seg forståelse for problemstillinger og teknologi innenfor overføring av elektromagnetiske signaler og data.

Emnets temaer

 • Transmisjonsmedia - bølgeutbredelse langs linjer og trådløst
 • Dataoverføring - modulasjon, datakoding og tilkoblingsutstyr. Multipleksing. Data link kontroll.
 • Nett - Linje- og pakkesvitsjing. Offentlige telefon og datanett, Frame Relay og ATM. Lokale datanett og sammenkobling av datanett. Internett.
 • Protokoller og arkitektur

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre
 • Formelsamling for emnet

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk oppgaveløsning hvor 2/3 av oppgavene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjent laboratoriearbeid.

Antall laboppgaver og øvingsoppgaver oppgis ved semesterstart.

Læremidler

Erling Bakke og Arne Wold: Kompendium i Datatransmisjon

William Stallings: Data and Computer Communications, 8. ed.

Lillian Goleniewski: Telecommunications EssentialsIntroduksjon til datakommunikasjon