Mikrokontrollere
2011-2012 - ELE2141 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kjenne til en mikrokontrolleres arkitektur
 • Forstå virkemåte og tekniske prinsipper for en moderne mikrokontroller

Ferdigheter:

 • Kunne programmere en moderne mikrokontroller
 • Beherske programmering på lav nivå, ved bruk av C-programmering eller assemblerkode programmering

Generell kompetanse:

 • Kunne labarbeid og skrive labrapporter
 • Studenten skal opparbeide seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software
 • Sammenhengen mellom lavnivå og høynivå programmering

Emnets temaer

 • Programmering av mikrokontroller (C-programmering og assemblerkode programmering)
 • Hardware Arkitektur (CPU, ALU, Stack, busser og internminne)
 • Parallell/seriell inn/ut kretser
 • Interrupt og timere.
 • Analog til Digital Konverter (ADC)
 • Seriell kommunikasjon
 • Direct Memory Access (DMA)
 • Numeriske prosessorer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang i 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

 1 prosjektoppgave (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

 H. Gundersen og V. Johansen: Emnehefter – Mikrokontrollere 2011 ISSN: 1503-3708/Kompendium 2011-3