Elektronikk II
2011-2012 - ELE2171 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

REA2051 Matematikk 20 - Matematiske metoder

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap om elektroniske systemkompenenter og begreper som støy, jording og forvrengning.

Kunnskap:

 • Kjenne til koblinger med operasjonsforsterkere og komparatorer
 • Kjenne til beregning av støy i elektroniske systemer
 • Kjenne til forvrengning og jording av elektriske systemer
 • Kjenne til prinsipper  for omforming av et signal mellom analog og digital form

Ferdigheter:

 • Kunne konstruere koblinger ved bruk av elektroniske systemkomponenter
 • Kunne berenge støyen i et elektronisk system
 • Kunne bruke dataverktøy for simulering av elektroniske kretser

Emnets temaer

 • Operasjonsforsterkere
 • Elektriske støyformer og støymodeller
 • Analog signalbehandling
 • Effektforsterkere
 • Omformere fra analoge til digitale signal og digitale til analoge signal
 • Faselåste sløyfer
 • Forvrengning
 • Jording

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av laboratoriearbeid
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 80%)
 • Diverse innleveringer (teller 20%)
 • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt og laboratoriearbeid må tas neste gang emnet avvikles ordinært.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator (som ikke kan kommunisere med andre)

Obligatoriske arbeidskrav

Antall obligatoriske øvinger oppgis ved semesterstart.

Læremidler

Kompendium: Elektronikk II av Arne Wold og Håkon Solum