Elektronikk konstruksjon
2011-2012 - ELE3181 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • ELE1051 Elektronikk
 • ELE2131 Digitalteknikk og Mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap og erfaring med design, kontruksjon og verifikasjon av et elektronisk system gjennom praktisk prosjektarbeid.

Kunnskap:

 • Kjenne til prosjektstyring
 • Kjenne til fremgangsmåte for konstruksjon av trykte kretskort for elektroniske systemer
 • Kjenne til metoder for jording av elektroniske systemer
 • Kjenne til anvendelse og data for de vanligste elektroniske komponentene
 • Kjenne til metoder for konstruksjon av elektroniske kretser
 • Kjenne til metoder for å tilfredstille kravene til EMC i et elektronisk system

Ferdigheter:

 • Kunne designe, konstruere og verifisere et elektronisk system
 • Kunne bruke dataverktøy til konstruksjon av et elektronisk system
 • Kunne velge hensiktsmessige komponenter til bruk i et elektronisk system
 • Kunne konstruere et elektronisk system som oppfyller kravene til EMC

Generell kompentanse:

 • Kunne arbeide sammen i en gruppe for å utføre et større prosjekt
 • Kunne på selvstendig grunnlag innhente nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre prosjektet
 • Kunne dokumentere et prosjektarbeid

Emnets temaer

 • Prosjektstyring
 • Produksjon av kretskort
 • EMC og EMC-komponenter
 • Jording
 • Analog interface mot mikrokontrollere
 • Komponentlære
 • DAK-program for kretskortutlegging

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 33%
 • Vurdering av prosjekt(er), teller 67%
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon av skriftlig eksamen hvis prosjektarbeid er bestått. Prosjekt må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Kompendium: Elektronikk Konstruksjon av Arne Wold og Håkon Solum

Supplerende opplysninger

33% overlapp med ELE3191