Instrumenteringsteknikk
2011-2012 - ELE3231 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kjenne til de mest vanlige metoder for måling av tilstander for prosessinstrumentering med hovedvekt på elektroniske løsninger og informasjonsoverføring

Kunnskap:

 • Kjenne til standardisering i instrumenteringsverdenen
 • Kjenne til grunnleggende begreper og definisjoner innen emnet som: nøyaktighet, konformitet, linearitet,oppløsning, repeterbarhet
 • Kjenne til usikkerhet, kalibrering, regresjonsanalyse og statistisk prosesskontroll
 • Kjenne til deteksjon av:
  Resistans, kapasitans, trykk, posisjon, hastighet
 • Kjenne til metoder for signaloverføring og standarder
 • Kjenne til teknisk sikkerhet og dokumentasjon av instrumenteringssystemer

Ferdigheter:

 • Kunne programmere signal og overvåkingssystemer 

Emnets temaer

 •  Standardisering
 •  Usikkerhet, kalibrering, regresjonsanalyse, statistisk prosesskontroll
 •  Grunnleggende begreper og definisjoner innen emnet som
   nøyaktighet, konformitet, linearitet,oppløsning, repeterbarhet
   
 •  Deteksjon av:
   Resistans, kapasitans, trykk, posisjon, hastighet
   
 •  Metoder for signaloverføring og standarder
 •  Teknisk sikkerhet og dokumentasjon av instrumenteringssystemer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Innleveringer må være godkjent for å ta eksamen

Læremidler

 LabVIEW 2009 Student Edition, Robert H. Bishop,  National Instruments  , ISBN-10: 0132141299
 

Supplerende lærebok:
 Instrumenteringsteknikk av Odd Arild Olsen, Tapir forlag