Kortslutningsberegninger for Elkraft
2011-2012 - ELE3361 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • Grunnleggende trefase, maskiner og trafo (fra Karlstads Universitet)
 • ELE3271 Elektriske anlegg
 • ELE3311Høyspenningsteknikk
 • ELE3281 Energiteknikk og produksjon

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
 - Kjenne metodikken for anvendelse av symmetriske komponenter
 - Kunne anvende formelverket i IEC-norm for kortslutningsberegninger

 Ferdighet:
 - Kunne anvende symmetriske komponenter for beregninger av usymmetriske feilsituasjoner i nettet.
 - Kunne utføre kortslutningsberegninger som er i henhold til IEC-normen

Emnets temaer

 • Kortslutningsberegninger etter IEC norm 60909 ” Short-circuit currents in three-phase a.c. systems”
 • Symmetriske komponenter:
  • Pluss, minus og nullsystemet
 • Typer av kortslutninger
  • Trefase
  • Tofase og tofase jordfeil
  • Enfase jordfeil

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer, ekstern sensor benyttes ved kontinuasjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

En skriftlig oppgave