Geomatikk prosjektoppgave I
2011-2012 - GEO3082 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne gjøre rede for en nærmere angitt faglig problemstilling definert i samarbeid med en veileder.

Studenten skal etter emnet ha fått erfaring i å utføre et selvstendig, veiledet prosjekt, der studenten selv har ansvaret for å planlegge arbeidet, finne løsninger, utføre det nødvendige arbeidet og dokumentere prosjektet.

Emnets temaer

Det faglige innholdet vil bli definert individuelt og tilpasset emnets arbeidsmengde.

Prosjektarbeidet bør om mulig bli gitt og utføres i samarbeid med en bedrift eller offentlig etat. En faglærer ved seksjon for geomatikk eller bygg skal godkjenne prosjektplanene og stå for veiledningen.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Prosjektarbeid med veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt-dokumentasjon/rapport. Antall prosjekter: 1

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 To interne sensorer
 Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.
 

Obligatoriske arbeidskrav

Veiledningssamtaler

Læremidler

Avtales avhengig av prosjektoppgavens tema.