Geodatastrukturering
2011-2012 - GEO3121 - 10sp

Forutsetter bestått

 •  GEO1121 GIS-intro
 •  GEO1181 Grunnleggende landmåling
 •  GEO2281 Praktisk landmåling

Anbefalt forkunnskap

 •  GEO1251 - Geografisk datafangst
 •  GEO2311 - Geografisk informasjonsbehandling

Forventet læringsutbytte

Studentene har gjennom arbeidet med prosjektoppgaven tilegnet seg praktiske ferdigheter innen datainnsamling, strukturering av geografiske data, lagring i en geografisk database og videre bearbeidelse i GIS-programvare. Studentene kan kontrollere, kvalitetssikre og dokumentere geodata.

Emnets temaer

 •  Datainnsamling
 •  Strukturering av geodata
 •  Lagring av geodata i en database
 •  Oppdatering av geografiske databaser
 •  Bearbeiding og analyse av geografiske data
 •  Bygging av topologi i geografiske data
 •  Metadata
 •  Kontroll, kvalitetssikring og dokumentasjon av geografiske data

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 Vurdering av innlevert prosjektrapport og data
 Leveres via LMS (Fronter)
 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Rapporter som ikke godkjennes kan leveres på nytt etter avtale med emneansvarlig. Emneansvarlig avgjør om det er påkrevd med ny problemstilling og/eller datainnsamling.

Obligatoriske arbeidskrav

Oppmøte på framføring av TØL3901 - Bacheloroppgave 20 (faggruppe geomatikk).

Læremidler

- Diverse utdelt materiell/notater som avtales med emneansvarlig ved oppstart av prosjektet.