Sosiale medier
2011-2012 - K1160 - 5sp

Forutsetter bestått

K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal bli i stand til å se muligheter for hvordan sosiale medier kan brukes i en pedagogisk sammenheng.
Studenten skal ha opparbeidet seg generell kunnskap om hva sosiale medier er, og ferdighet i å bruke ett eller flere sosiale medier til læringsaktiviteter.

Emnets temaer

 • Generell innføring i sosiale medier
 • Læring via sosiale medier:
  • Formalisert og strukturert læring
  • Individuell problemløsning
  • Problemløsing i grupper
  • Læring i en organisajon
  • Tilfeldig og utilsiktet læring (fra Jane Hart: http://www.c4lpt.co.uk/handbook/state.html)
 • Praktisk innføring i noen utvalgte verktøy
 • Utvikling av læringsobjekter ved hjelp av selvvalgte sosiale medier

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres casebasert i sin helhet via nett. Oppgaver skal løses ved å benytte ulike nettbaserte verktøy. Det legges stor vekt på egenaktivitet og veiledning via webkonferanse som tilbys en gang i uka.
Alle arbeidsoppgavene skal gjennomføres ved bruk av sosiale medier, og ligge åpent på internett.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Det skal leveres et undervisningsopplegg med bruk av sosiale medier som selvvalgt prosjekt, dette kan bygge på de foregående caseoppgavene.
Studenten skal skrive et refleksjonsnotat om læringsprosessen i emnet.
Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravene består av
• Innleveringer
• Deltakelse på veiledning via nett innfor de emnene som tas opp i diskusjoner via webkonferanse og forum.

Innleveringer:

Det gis 3 caseoppgaver i løpet av gjennomføringen, hvor samtlige skal være godkjent. All aktivitet på nett skal tagges med emnekode, og lenkes opp fra emnets nettsider i læringsplattformen.

Deltakelse i veiledning:

Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg i diskusjonsforum. Det gjennomføres 2 webkonferanser hvor studentene én gang skal presentere sin løsning på en av de obligatoriske oppgavene, og andre gang aktivt diskutere andres løsninger.

Alle aktivitetene må være godkjent.

Læremidler

Se egen pensumliste for studiet