Ledelse
2011-2012 - K1178 - 5sp

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskap om grunnleggende organisasjons- og ledelsesteorier.
 • Kunne analysere, vurdere og anvende aktuelle ledelsesteorier i konkrete situasjoner.
 • Skal ha bevissthet og holdning omkring lederrollen og egen ønsket fremtidig lederstil.

Emnets temaer

 • Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur
 • Makt og konflikt i organisasjoner
 • Organisasjon og omgivelser
 • Organisasjon og individ
 • Kommunikasjon i organisasjoner
 • Beslutningsprosesser i organisasjoner
 • Læring og innovasjon
 • Endring av organisasjoner
 • Ledelse i organisasjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Læremidler

 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-450-0517-2.
 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, Fagbokforlaget, 3 utgave, ISBN 978-82-450-0518-9.