Serviceledelse
2011-2012 - K1179 - 2sp

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskap om grunnleggende forhold ved serviceorganisasjoner.
 • Kunne analysere, vurdere og anvende aktuelle ledelsesteorier i konkrete situasjoner.
 • Skal ha bevissthet og holdning omkring lederrollen
 • Fokusert på hvordan serviceorganisasjoner fungerer.

Emnets temaer

 • Servicesamfunnets myter og virkelighet
 • Lønnsomhet - et nytt regnestykke
 • Serviceledelsessystemet
 • Servicekonseptet
 • Personalutvikling
 • Å utvikle mennesker
 • Kunden som marked og medprodusent
 • Fysisk miljø og tekniske hjelpemidler
 • Selskapets image
 • Å skape, reprodusere og videreutvikle forretningsideer
 • Prispolitikk
 • Spredning og internasjonalisering
 • Kvalitet, produktivitet og strategi
 • Diagnose; gode og onde sirkler
 • Kultur og filosofi som ledelsesinstrument
 • Forandring og lederskap.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Læremidler

Normann, Richard, Service Management, Cappelen akademiske forlag, 3. utgave, ISBN 82-02-19835-6.