Økonomistyring 2
2011-2012 - K1182 - 5sp

Forutsetter bestått

K1181 Økonomistyring 1

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskaper om grunnleggende bedriftsøkonomisk teori.
 • Ha oversikt over prosesser og metoder ved bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger.
 • Bidra til å løse beslutningsproblemer ut fra bedriftsøkonomisk vinkling.
 • Plukke relevante data for å utføre produktkalkyler, investeringsanalyser, samt planlegge og budsjettere fremtidig drift.

Emnets temaer

 • Produktkalkulasjon. Prinsipper og metoder.
 • Kalkulasjon i industribedriften.
 • Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter.
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter.
 • Prissetting.
 • Kostnad - resultat - volumanalyse.
 • Produktvalg.
 • Investeringanalyse.
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer.
 • Planlegging og budsjettering.
 • Kapitalbehov, Just-In-Time og beholdningskontroll. 
 • Styring, oppfølging og kontroll.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator.
 • Rentetabell.
 • Lovsamling og/eller enkeltlover.

Læremidler

 • Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01320-6.
 • Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01319-0.
 • Lovsamling og/eller enkeltlover.