Grenseoverskridende design
2011-2012 - SMF1231 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har tilegnet seg innsikt hva designbegrepet innebærer. Studenten har erfaring med å formgi en faktisk detalj for et foretak. Studenten forstår produksjonstekniske og økonomiske konsekvenser som følge av designvalg. Studenten har kunnskap om materialbearbeidning dimensjoner og proportionalisering.

Emnets temaer

 Internasjonalt samarbeid
 Tegning
 Formgiving av materialer (spesielt polymerer)
 Fargers samspill
 Tilvirkning av prototyper på laboratorium.
 Produksjonskrav
 Økonomiske krav
 

Pedagogiske metoder

Essay
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

 Mappevurdering:
 inkluderer essayskriving (2 bokreferat), prosjektarbeid (i grupper), skriftlig rapport og muntlig presentasjon.
 Leveres via LMS (Fronter)
 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet ordinært avvikles.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Per Farstad, 2003: Industri Design, Universitsförlaget, ISBN nr: 8215004180

Jan Landquist, 1994: Vilda ideér och djuplöpande analys. Om Designmetodikens grunder, Carlsson förlag. ISBN nr: 91-7798-796-9

Supplerende opplysninger

Emnet SMF1231 Grenseoverskridende design er et valgfag som tilbys TDL studenter, evt andre HIG studenter etter søknad. Emnet fordrer deltakelse på 14 dagers sommerkurs i Högskolen i Dalarna i Sverige. 

Deltakelse og godkjent vurdering fra det svenske kurset Gränsöverskridande Design II (Bordercross Produkt Design II) i Garpenberg (HiD) gir godkjenning av emnet: SMF1231 Grenseoverskridende design ved HiG. Studenter som ønsker å gjennomføre emnet uten å følge det svenske kurset må søke emneansvarlig ved HIG om dette. Emnet er godkjent som studieretningsfag ved TDL.