Markedsføring
2011-2012 - SMF2062 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 

  •  SMF1042 - Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

 Studenten skal etter gjennomført emne:
 - Ha kunnskaper og innsikt i markedsføring som funksjonsområde i bedrifter og organisasjoner.
 - Ha ferdigheter til å utføre markedsføringsaktiviteter i det private næringsliv eller offentlig etat.
 - Ha generell kompetanse til å utføre markedsundersøkelser og komme med forslag til bedring av bedriftens markedsføringsproblemer.

Emnets temaer

 - Markedsføring på 2000-tallet
 - Kundetilfredshet og -verdier
 - Markedsorientert strategisk planlegging
 - Måle markedsetterspørsel
 - Overvåkning av markedet
 - Kjøpsadferd i forbrukermarkedeet
 - Kjøpsadferd i bedriftsmarkedet
 - Konkurranse
 - Markedssegmentering og målgrupper
 - Posisjonering og differensiering av produktet gjennom livsløpet
 - Nye markedstilbud og innovasjon
 - Globale markedstilbud
 - Case-studier

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor, ekstern sensor hvert 4 år, neste gang i 2014

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

 2 cases må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

 Markedsføringsledelse, Philip Kotler, Gyldendal Norsk Forlag AS 2005, ISBN: 978-82-05-31582-2