Produktdesign marked
2011-2012 - SMF2261 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF1321 Analytisk tegning, form, farge

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha forståelse for produktutvikling med vektlegging av produktdesign.
 • kunne metoder for bruker- og målgruppestyrt design: produkt, marked og kulturforståelse.
 • kunne anvende kunnskap om formgivning der brukerorienterte løsninger og estetisk opplevelse vektlegges.

Emnets temaer

 • Analyse av et eksisterende produkt
 • Produktanalyse og redesign
 • Bruksfunksjon og visuell form
 • Utforming av industriprodukter
 • Forslag til produktfordeler/produktforbedringer

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Helhetlig vurdering av følgende individuelle arbeider:

 • Innlevering av ett essay
 • Innlevering og presentasjon av en Formveileder og Formkonsept
 • Vurdering av ett prosjektarbeid med muntlig framføring

Det er ikke klagerett på emnet på grunn av vurderingens art, jfr UH-loven § 5-3, pkt. 5

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er krav om 80% oppmøte til forelesninger og øvinger for å få karakter i emnet. Godkjent fravær krever sykmelding som leveres i Studenttorget.

Læremidler

Farstad, Per 2007. Industridesign , Universitetsforlaget, ISBN 82-15-00418-0