Dataassistert design
2011-2012 - TEK1002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
1. Ha grunnleggende forståelse for designprosessen fra ide til 3D modell
2. Kunne beherske ’Feature-basert’ modellering og kunne kombinere flate- og solidmodellering
3. Ha ferdigheter i å realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon
4. Kunne utføre enkle statiske analyser

Øvinger og innleveringer realiseres med bruk av SolidWorks modelleringsprogram.

Emnets temaer

1. Innføring i Norsk Standard for maskintegning
2. Parametrisk modellering
- 3D Solid modellering
- Sammenstilling av deler
- 2D tegninger
- 3D simulering og beregning
3. Flatemodellering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karakter settes på grunnlag av én avsluttende prosjektoppgave

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke godkjente innleveringer og prosjektoppgave må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

2 innleveringer må være godkjent for å kunne ta den avsluttende prosjektoppgaven.

Læremidler

SolidWorks getting started (distribuert som pdf-fil)
SolidWorks Tutorials (elektronisk lærebok)
SolidWorks for Designers 2003, Kap 13 Surface Modeling (pdf-fil), CADCIM Techonologies
SolidWorks Simulation Student Guide-ENG-2009 (pdf-fil)
SolidWorks for Designers 2003, (pdf-fil til fri distribusjon), CADCIM Techonologies

Lærebok
Matt Lombard: SolidWorks Bible, Wiley, siste utgave

Erstatter

TEK1001 Dataassistert design med solid- og flatemodellering