Teknologiledelse
2011-2012 - TEK2031 - 10sp

Forutsetter bestått

 
 

Anbefalt forkunnskap

 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller
 • REA2121 Kvalitetsledelse med statistikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper innenfor produktutviklingsprosessen og innenfor produksjon og drift av produksjonssystemer/service.

Emnets temaer

 

 •  Målstyring-Ressursknapphet
 •  Prosessledelse
 •  Kapasitet
 •  Inngående logistikk og lokalisering/layout
 •  Prognoser
 •  Lagerstyring
 •  Overordnet planlegging og tidsplanlegging
 •  Ressursplanlegging
 •  Lean Systems
 •  Produksjonsforberedelse
 •  Ledelse av produksjons- og administrative prosesser
 •  Produktutviklingsprosess sett mot kvalitets-, produksjon- og markedsperspektiv
 •  Introduksjon til verdistrømsanalyser
 •  Integrering av menneskelige ressurser
 •  Kunnskapsutvikling og læring
 •  Samhandling på tvers av organisatoriske grenser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Lærebøker, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

 3 obligtoriske arbeider skal leveres inn i Fronter som pdf til fastsatt tid for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

 Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Supplerende opplysninger

 Emnet inngår i

 •  Bachelor i ingeniørfag - maskin, industriell design
 •  Bachelor i ingeniørfag - maskin, Lean manufacturing
 •  Bachelor i teknologidesign og ledelse
 •  Bachelor i økonomi og ledelse