Fri form fremstilling
2011-2012 - TEK2082 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

TEK1002 Dataassistert Design

Forventet læringsutbytte

 Studenten skal etter fullført emne:

  • ha tilegnet seg forståelse og ferdigheter i digitalisering av fysiske modeller
  • ha teoretisk kunnskaper om og kunne beherske metoder for flatemodellering
  • kunne overføre og bruke kurver og flater i verktøy for ’Solid’ modellering
  • kunne bruke innskannede data i modeller og kunne modifisere disse modellene
  • ha kunnskaper og ferdigheter i 3D Printing

Emnets temaer

 1. Skanning og digitalisering av fysiske modeller
 2. Grunnlag for flatemodellering med bruk av verktøy som Rhinoceros og SolidWorks
 3. Metoder for bruk av innskannede data i flatemodeller
 4. Optimalisering av modeller for "Rapid Prototyping"
 5. Metoder for rask fremstilling av modeller og verktøy fra 3D-modeller
 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Endelig karakter settes på grunnlag av én avsluttende prosjektoppgave.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke godkjente innleveringer og prosjektarbeid må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta den avsluttende prosjektoppgaven. Obligatorisk laboratoriearbeid inngår i innlevering.

Læremidler

 Rhinoceros - NURBS modelling for Windows -Training Manual Level 1 og Training Manual Level 2, siste utgave, Robert McNeel & Assoc
 Digitizing with the MicroScribe in RhinoCeros, Immersion Corporation
 Solidworks Online Tutorials, SolidWorks (elektronisk øvingsfil), SolidWorks Corporation
 SolidWorks for Designers, kap 13 Surface Modeling, CADCIM Technologies
 

 Lærebok
 Matt Lombard: SolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling Bible, siste utgave, Wiley Publishing
 

Erstatter

TEK2081

Supplerende opplysninger

Antall studenter er begrenset av laboratoriekapasiteten.