Modellering av energisystem
2012-2013 - ENE3001 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • ENE2001 Vind og vannkraft
  • ENE2011 Andre fornybare energiformer
  • ENE2021 Bioenergi forsyningskjeder - ressurser og egenskaper

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

  • Studenten skal kunne gjengi kunnskap om system og særlig om energisystem og modellering av det

Ferdigheter:

  • Studenten skal videre anvende simulerings-/optimaliseringsverktøy på praktiske og teoretiske problemstillinger innen energisystem

Generell kompetanse:

  • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Emnets temaer

  • Systembegrep
  • Systemanalyse
  • Forskjellige energisystemer som bygg/industri/kommuner etc.
  • Modellering
  • Simulering/optimering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Inntil 4 prosjektoppgaver

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet avavikles ordinært

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.