Brukskvalitet og menneskelige faktorer i interaksjonsdesign
2014-2015 - IMT4032 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2072 Ergonomi i digitale medier

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

  • Hjemmeeksamen, 4 timer, leveres elektronisk (40 %)
  • Essay (ca. 2500 ord),  (60 %)
  • Begge deler må bestås.

Første versjon (ensides beskrivelse) og andre versjon (førsteutkast) av essayet leveres til godkjenning (se obligatoriske arbeidskrav). Ny versjon leveres for karaktervurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

Læremidler

  • Johnson, Jeff (2014) Designing with the Mind in Mind. 2nd ed., Elsevier Science. ISBN: 9780124079144
  • Rogers, Yvonne, Helen Sharp, Jenny Preece (2011) Interaction design: beyond human-computer interaction. 3rd ed., J. Wiley & Sons.
  • Kompendium med utvalgt litteratur