Matematikk Y2
2014-2015 - REA0011Y - 10sp

Forventet læringsutbytte

Med fullført sommerkurs REA0001Y Matematikk Y1 og REA0011Y Matematikk Y2 i høstsemesteret, skal studentene ha kunnskap tilsvarende matematikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning.

Kunnskap:
•    Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
•    Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.

Ferdigheter:
•    Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Emnets temaer

  • Trigonometriske funksjoner
  • Derivasjon og integrasjon
  • Vektorer i rommet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer

Vurderingsformer

Eksamen kreves bestått for å kunne gå opp til eksamen i REA1141 Matematikk 1.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Prøvene sensureres av intern sensor (emnelærerne).

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Utdelt formelsamling.

Læremidler

Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs.
Cappelen, ISBN 978 82 02 29412 0