Digital BIM-modellering
2016-2017 - BIM1012 - 20sp

Anbefalt forkunnskap

BIM1001 Grunnleggende BIM-modellering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha: 

 • Grunnleggende og praktisk kunnskap i 2D/3D-tegning, perspektivtegning
 • Gode ferdigheter i bruk og anvendelse av et utvalg systemer og BIM-programmer
 • Grunnleggende ferdigheter i dataflyt ved hjelp av standardiserte dataformater mellom ulik programvare
 • Innsikt og kompetanse i organisering og etablering av praktiske modeller, mht objektorienterte og/eller lagbaserte prinsipper

Emnets temaer

 • Tegningskonvensjoner og språk
 • 2D plantegning
 • 3D tegning og perspektiv
 • Intelligent tegning og modellering ved bruk av objektorientering og lagbasert modellering i programvare
 • Datafangst, etablering og importering av ulike BIM-prosjektdata
 • Prosjektsamarbeid, prosjektsamhandling inklusive digital dataflyt, samt kollisjonskontroll

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til prosjektoppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

3 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Besvarelser vurderes av emnelærer
 • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor, neste gang 2017

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Læremidler