Programmerbare kretser
2016-2017 - ELE3342 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE2131 Digitalteknikk og Mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kjenne til ulike programmerbare logiske kretser og hvordan disse er bygd opp og fungerer.
 • Kunne beskrive hvordan et logisk element er bygd opp og fungerer.
 • Kunne forklare forskjellen mellom kombinatorisk og sekvensiell logikk.
 • Kunne forklare hvordan et digital system kan beskrives ved hjelp av HDL (Hardware Description Language).
 • Kjenne til prinsipper for testing av digitale design.
 • Kjenne til aspekter rundt sikkerhet og sårbarhet i FPGA systemer.

Ferdigheter:

 • Kunne bruke VHDL til å beskrive og realisere en digital krets i en FPGA.
 • Kunne spesifisere et digitalt design.
 • Kunne anvende dataverktøy for å implementere digital hardware i en programmerbar krets.
 • Kunne anvende dataverktøy for å simulere og verifisere funksjonaliteten til et digitalt system.

Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge og gjennomføre en større prosjektoppgave.

Emnets temaer

 • Programmerbare logiske kretser
 • FPGA-familier
 • Strukturen i digitale systemer
 • Beskrivelse av HW i VHDL
 • Verifikasjon av digitalt design
 • Programmering av FPGA kretser
 • Testing - Boundary Scan
 • Sikkerhet og sårbarhet i FPGA system

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er ikke tilrettelagt for nettstudenter.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 75 %.
 • Vurdering av én obligatorisk øving, teller 25 %.
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk for skriftlig eksamen, neste gang høsten 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august på skriftlig eksamen.

Øving må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige ett år etter at de er godkjent (til førstkommende konte og ordinære eksamen).

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis totalt 8 øvinger hvorav 3 er obligatoriske. En av øvingene blir vurdert med karakter.

En prosjektoppgave som blir vurdert med godkjent/ikke godkjent.

Læremidler

VHDL A Starter's Guide, second edition, Sudhakar Yalamanchili, ISBN 0-13-145735-7

Erstatter

ELE3221 Programmerbare kretser