Grunnlag, trefas/maskiner og trafo, Undervises av Karlstads Universitet
2016-2017 - ELGB31 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Emnet bygger på ELE1071 Elektriske kretser eller tidligere utgave av emnet.

Forventet læringsutbytte

Emnet er ett obligatorisk emne for studenter som går studieretningen Elkraft på Bachelor i ingeniørfag - elektro.

Lenke til gjeldende emnebeskrivelsen ved KaU

Emnets temaer

Lenke til gjeldende emnebeskrivelsen ved KaU

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Campus-studenter:

Forelesningene skjer via videokonferanse i en forelesningssal. Forelesningene streames og de legges på en videoserver. De kan følges direkte på nettet eller hentes fram senere i pågående semester. Undervisningsspråk er svensk.

Studentene må påregne en tur til Karlstad for å utføre laboratoriearbeid. Laboratorieansvarlig ved KaU er Lars-Ove Larsson

For campusstudenter refunderes noen av utgiftene i forbindelse med reise for å utføre lab. Det forutsettes at det gjøres en avtale på forhånd med seksjonsleder/dekan på avdelingen.

Nett-studenter:

Forelesningene skjer via videokonferanse i en forelesningssal. Forelesningene streames og de legges på en videoserver. De kan følges direkte på nettet eller hentes fram senere i pågående semester. Undervisningsspråk er svensk.

Studentene må påregne en tur til Karlstad for å utføre laboratoriearbeid. Laboratorieansvarlig ved KaU er Lars-Ove Larsson

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Eksamen kan avlegges ved NTNU i Gjøvik, studentene trenger ikke dra til Karlstad.

Det svenske karaktersystemet er noe anderledes enn det norske. "Underkjend" er stryk og karakteren 5 er best:

Med beröm godkänd (5),
Icke utan beröm godkänd (4),
Godkänd (3)
Underkänd (U).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon. 

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid ved Karlstad Universitet.

Læremidler

Moodle brukes som læringsplattform i dette emnet. En beskrivelse i hvordan du logger deg inn finner du på frontersiden du får tilgang til når du har meldt deg opp i emnet.

Supplerende opplysninger

Emnebeskrivelsen fra Karlstads Universitet er gjeldende. Lenke til emnebeskrivelse:

Grundläggande trefassystem, elmaskiner och transformatorer, KaU

Emnet er på 10 stp og undervises av Karlstad Universitet (KaU), og det er KaU som bestemmer obligatoriske arbeidskrav. Emnebeskrivelsen er utarbeidet i samarbeid mellom Høgskolen i Østfold v/Even Arntsen, Karlstad Universitet v/Torbjörn Berg og NTNU i Gjøvik v/Tor Arne Folkestad. Det er Karlstad Universitet som står for det administrative. Studenten må registreres som student ved KaU. Kontaktperson i studentadministrasjonen ved KaU er Marika Johansson. Vurdering av fritak/innpass må søkes om til NTNU i Gjøvik, og vurderes i fagmiljøet.

I forbindelse med laboratoriearbeid ved KaU vil overnatting være aktuelt. En rimelig overnatting finnes for eksempel på vandrerhjem i Karlstad: Karlstad STF Vandrarhem
Område: Värmland, Adress: Kasernhöjden 19 65339 KARLSTAD, Telefonnummer: Reception:  +46 54-56 68 40 Mobil:  +46 705-41 08 28