Kraftelektronikk og relevern, Undervises av Høgskolen i Østfold
2016-2017 - IRE35013 - 10sp

Forutsetter bestått

Fra og med høsten 2017 er ELE1071 Elektriske kretser forutsetterkrav for NTNU-studenter.

Tilsvarende grunnlagsemne for studenter fra andre undervisningsinstitusjoner.

Anbefalt forkunnskap

"Grunnlag trefas/maskiner og trafo" og anleggsdelen i emnet "Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk". Emnet undervises parallelt med "Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk" og er koordinert.

Forventet læringsutbytte

Emnet er et obligatorisk emne ved NTNU i Gjøvik for de som går studieretning Elkraft på Bachelor i ingeniørfag - elektro.

Les mer i Høgskolen i Østfold (HiØ) sin emnebeskrivelse

Emnets temaer

Se Høgskolen i Østfold (HiØ) sin emnebeskrivelse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Campusstudenter:

Forelesningene skjer via videokonferanse i en forelesningssal. Forelesningene streames og de legges på en videoserver. De kan følges direkte på nettet eller hentes fram senere pågående semester.

Studentene må en dagstur til Fredrikstad for å utføre laboratoriearbeid.

Refusjon av noen av utgiftene som campusstudentene har ved å reise for å utføre lab. Det forutsettes at det gjøres en avtale på forhånd med seksjonsleder/dekan på avdelingen.

Fleksstudenter:

Forelesningene skjer via videokonferanse i en forelesningssal. Forelesningene streames og de legges på en videoserver. De kan følges direkte på nettet eller hentes fram senere pågående semester.

Studentene må en dagstur til Fredrikstad for å utføre laboratoriearbeid.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se emnebeskrivelse ved HiØ.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se emnebeskrivelse ved HiØ.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se emnebeskrivelse ved HiØ.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se emnebeskrivelse ved HiØ

Obligatoriske arbeidskrav

Se emnebeskrivelse ved HiØ

Læremidler

Det er Moodle som brukes som læringsplattform i dette emnet. En beskrivelse i hvordan du logger deg inn finner du på frontersiden du får tilgang til når du har meldt deg opp i emnet.

Supplerende opplysninger

Emnebeskrivelsen fra Høgskolen i Østfold er gjeldende.

Emnet er på 10 stp og undervises av Høgskolen i Østfold (HiØ), og det er HiØ som bestemmer obligatoriske arbeidskrav. Emnebeskrivelsen er utarbeidet i samarbeid mellom Høgskolen i Østfold v/Even Arntsen, Karlstad Universitet v/Torbjörn Berg og NTNU i Gjøvik v/Tor Arne Folkestad. Det er Høgskolen i Østfold som står for det administrative. Studentene registreres som studenter ved HiØ. Kontaktperson i studentadministrasjonen ved HiØ er Tove Ødegaard. Vurdering av fritak/innpass må søkes om til NTNU i Gjøvik, og vurderes i fagmiljøet.