Forskrifter og elinstallasjoner i bygg, Valgemne undervises av Høgskolen i Østfold
2016-2017 - IRE36313 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1071 Elektriske kretser eller en tidligere utgave av emnet

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelsen HiØ: Forskrifter og elinstallasjoner i bygg

Emnets temaer

Se emnebeskrivelsen HiØ: Forskrifter og elinstallasjoner i bygg

Pedagogiske metoder

Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kurset kjøres samlingsbasert. Normalt en uke på høsten (uke 40) med etterfølgende øvinger og deleksamen i desember. Del 2 av kurset har blitt holdt samlingsbasert en uke (uke 8) med etterfølgende deleksamen 2.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se emnebeskrivelsen HiØ: Forskrifter og elinstallasjoner i bygg

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Læremidler

Moodle har blitt brukt som læringsplattform og du vil finne info om hvordan du melder deg inn i emnet på fronter.

Supplerende opplysninger

Se emnebeskrivelsen HiØ: Forskrifter og elinstallasjoner i bygg

Emnet er 10 stp og undervises av Høgskolen i Østfold (HiØ), som også bestemmer obligatoriske arbeidskrav. Emnebeskrivelsen er utarbeidet i samarbeid mellom Høgskolen i Østfold v/Even Arntsen, Karlstad Universitet v/Torbjörn Berg og NTNU i Gjøvik v/Tor Arne Folkestad. Det er Høgskolen i Østfold som står for det administrative. Det er emnebeskrivelsen til Høgskolen i Østfold som er gjeldende. Studentene registreres som studenter ved HiØ. Kontaktperson i studentadministrasjonen ved HiØ er Tove Ødegaard. Vurdering av fritak/innpass må søkes om til NTNU i Gjøvik, og vurderes i fagmiljøet.

NTNU i Gjøvik refunderer ikke utgiftene som studentene har vedr. samlingene da dette er ett valgemne og ikke ett obligatorisk emne.