Kvalitetsledelse
2016-2017 - SMF1183 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap:

 • ha kjennskap til teorien om ”Total quality management”
 • ha kjennskap til hvordan analyser kvalitet i et produkt/tjeneste og den tilvirkningsprosess
 • ha kjennskap til hvordan forbedre kvalitet til et produkt/tjeneste/prosess
 • ha kjennskap til forholdet mellom kunders behov og kvalitet i produktene
 • ha kjennskap til hvordan bedrifter organiseres og ledes for å levere kvalitet til kunden

Ferdigheter:

 • Kunne identifisere sammenheng mellom kunders behov og kvalitet
 • Kunne identifisere forbedringer i kvalitet til et produkt/tjeneste
 • Kunne forklare sammenhengen mellom organisasjonens sammensetning/oppbygning og organisasjonens mål/strategi.

Generell kompetanse:

 • Forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.
 • Ha kjennskap til hvordan jobbe godt sammen i team for å nå felles mål

Emnets temaer

 • Organisasjonens mål og strategier
 • Organisering i prosesser, prosessforståelse og -analyse
 • Organisering av forbedringsprosjekter
 • Organiseringsformer og team
 • Kvalitetssystemer
 • Egenskaper ved kvalitetsledelse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres med forelesninger og gruppeøvelser.

Sentralt står etablering av grupper, som skal jobbe sammen med oppgaveløsning frem til hjemmeeksamen i gruppe.

Det legges opp til oppgaveløsning, med én obligatorisk innlevering i grupper.

Emnet undervises i hovedsak på norsk, men pensumlitteratur er på engelsk, samt at enkelte forelesninger kan bli holdt på engelsk.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe, avholdes ca midtveis i semesteret.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor hvert 4. år, neste gang i 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære avvikling av emnet

Obligatoriske arbeidskrav

1 obligatorisk innlevering.

Læremidler

Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 978-1-133-95592-4/ISBN-10: 1-133-95592-4

Erstatter

50 % overlapp med emnet SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder