Kvalitetsledelse
2016-2017 - SMF1183F - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap:

 • ha kjennskap til teorien om ”Total quality management”
 • ha kjennskap til hvordan analyser kvalitet i et produkt/tjeneste og den tilvirkningsprosess
 • ha kjennskap til hvordan forbedre kvalitet til et produkt/tjeneste/prosess
 • ha kjennskap til forholdet mellom kunders behov og kvalitet i produktene
 • ha kjennskap til hvordan bedrifter organiseres og ledes for å levere kvalitet til kunden

Ferdigheter:

 • Kunne identifisere sammenheng mellom kunders behov og kvalitet
 • Kunne identifisere forbedringer i kvalitet til et produkt/tjeneste
 • Kunne forklare sammenhengen mellom organisasjonens sammensetning/oppbygning og organisasjonens mål/strategi.

Generell kompetanse:

 • Forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.

Emnets temaer

 • Organisering i prosesser, prosessforståelse og -analyse.
 • Organisering av forbedringsprosjekter.
 • Kvalitetssystemer.

 • Egenskaper ved kvalitetsledelse.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger: Opptak av forelesning eller andre innspillinger av relevante temaer blir publisert via læringsplattform (p.t. Fronter).

Relevante oppgaver og øvelser publiseres via læringsplattform. Veiledning kan gjennomføres ved behov via ulike webkonferanseverktøy (Skype, Google Hang-out eller tilsvarende).

Øvrig kommunikasjon gjøres via e-post, chat-room i Fronter og/eller lukket Facebook-gruppe. Obligatorisk innlevering via Fronter, som vurderes av stsudentassisten og/eller emneansvarlig, som gir tilbakemelding via Fronter.

Emnet undervises i hovedsak på norsk, men pensumlitteratur er på engelsk, samt at enkelte forelesninger kan bli holdt på engelsk.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

Eksamen avholdes ca midtveis i semesteret, og kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor hvert 4. år, neste gang i 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære avvikling av emnet

Obligatoriske arbeidskrav

1 obligatorisk innlevering.

Læremidler

Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 978-1-133-95592-4/ISBN-10: 1-133-95592-4

Erstatter

50 % overlapp med emnet SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder.