Sustainable development
2016-2017 - TØL4041 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Lectures
  • Seminars
  • E-learning
  • Project work
  • Group work
  • Guest lectures

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

Læremidler

Se engelsk versjon