Life Cycle Assessment
2016-2017 - TØL4151 - 5sp

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

se engelsk versjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

se engelsk versjon

Læremidler

se engelsk versjon