Ruting og svitsjing
KLADD 2017-2018 - IMT3691 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT2521 Nettverksadministrasjon

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten kan gjøre rede for metoder og teknologier som benyttes til å utvikle, bruke og vedlikeholde moderne mellomstore og store datanettverk.

Ferdigheter

 • Kandidaten behersker bruk av rutere, svitsjer og relevante teknologier til å kunne implementere mellomstore og store datanettverk.
 • Kandidaten behersker grunnleggende planleggings-, implementasjons og feilsøkingsmetodikk (relatert til arbeid med nettverk), bruk av relevante maskin- og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • Kandidaten kan håndtere integreringen av trådløse og trådbaserte nett, kombinert med voice-trafikk og tilhørende sikkerhetsmekanismer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle nettverksfaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Emnets temaer

 • Ruting, IGP, OSPF, EIGRP, EGP, BGP,
 • Distribuering av ruting informasjon mellom rutingprotokoller,
 • Manipulasjon av rutingoppdateringer,
 • DHCP
 • HDSL
 • SNMP
 • Ruting og rutingsprotokoller for IPv6
 • Switching, vlan, trunking, spanning-tree.
 • Sikkerhet i store nettverk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng fordelt over tre elektroniske deleksamner, samt tre praktiske tester. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær eksamen må gjentas, ingen egen kontinuasjonseksamen.

Læremidler

CISCO Networking Acadamy læremidler.
 Utdelte artikler.